आमचे प्रमुख पुढाकार

PCMC कट्टा

आम्हाला "पीसीएमसी कट्टा" साठी लिहा

नागरिक व नागरी सुविधा हे केंद्रबिंदू मानून महानगरपालिका कार्यरत आहे सोशल मीडिया हे एक प्रभावी साधन आहे, आपले विचार अम्हापर्यंत पोहचवा

YOUTH, PEACE & SECURITY Programme

It was the great apostle of peace Mahatma Gandhi, who gave a clarion call of ‘Be the change’. Today, when the world is besieged by war and civil strife, young people have a crucial role to play in establishing a culture of peace. It would be apt to give a clarion call to the youth of the world to unite and ‘Be the Change’.

विविध कामांचे दिलेले आदेश

महानगर पालिकेच्या सर्व विभागांनी विविध कामाचे दिलेलं विभागवार कामाचे आदेश आपण येथे पाहू शकता Read More..

विभागांची माहिती

मनपाचे विविध विभाग,त्यांची जबाबदारी, विभाग प्रमुख इत्यादी माहिती येथे उपलब्ध आहे

पिंपरी चिंचवड शहराचे महापौर

पिंपरी चिंचवड शहराचे आयुक्त

नाव:- श्री.शेखर सिंह (भा.प्र.से)
शिक्षण:- B.Tech(Civil Engg)
M.Tech(Structural Engg)
कार्यालयाचा पत्ता :- चौथा मजला,
मनपा मुख्य प्रशासकीय इमारत
मुंबई- पुणे महामार्ग,
पिंपरी ४११०१८
ई-मेल कार्यालयीन :- commissioner@pcmcindia.gov.in
वैयत्तिक :- s.singh@pcmcindia.gov.in

नागरिकांशी संवाद

शहराच्या विकासाबाबत व सोई सुविधे बाबत महानगरपालिकेशी संबंधित आपल्या काही सूचना असल्यास आम्हाला कळवा.

आपली सूचना नागरिकांच्या सूचना पहा

शहरातील नागरिकांच्या सोई सुविधेबाबत, शहराच्या सौदर्यात भर घालणेकामी महानगरपालिकेशी संबंधित आपली काही कल्पना असल्यास आम्हाला कळवा.

आपली कल्पना नागरिकांनी सुचविलेल्या कल्पना