संपर्क तपशील व माहिती

image

संपर्क तपशील व माहिती

पत्ता

पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका
मुंबई पुणे महामार्ग
पिंपरी पुणे ४११०१८
महाराष्ट्र, भारत

दूरध्वनी: +९१-०२०-२७४२५५११ / १२/१३/१४
६७३३३३३३, थेट संपर्क साधण्य साठी ६७३३ डायल करून विस्तारित क्रमांक डायल करावा.

Fax: +९१-०२०-२७४२५६०० / ६७३३००००
ई-मेल: egov@pcmcindia.gov.in / sarathi@pcmcindia.gov.in