स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ भारत अभियान

LIST OF ON-SITE PROCESSING MACHINE MANUFACTURERS/ SERVICE PROVIDERS for BULK WASTE GENERATORS

स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 मध्ये पिंपरी चिंचवड शहर पुन्हा स्वच्छ शहरांच्या टॉप 10 मध्ये आणण्यासाठी नागरिकांच्या सकारात्मक पाठींबा व प्रोत्साहनाची अपेक्षा आहे.

याकरिता https://www.swachhsurvekshan2020.org/CitizenFeedback या वेबसाईटवरून किंवा https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geostat.ssg2020.vfyc लिंकवरील "SS2020 Vote FOR YOUR CITY" mobile app डाऊनलोड करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

Individual Household Latrine
Swachh Bharat e-Learning Portal!

Public Toilet/Community Toilet
Swachh

IEC Activity

Solid Waste Management

Capacity Building