विभाग

विभाग - कायदा

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्री. चंद्रकांत पोपट इंदलकर

हुद्दा : सह आयुक्त / अतिरिक्त आयुक्त (३)

ई-मेल : c.indalkar@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 02067331548

विभागाची माहिती

पत्ता : ४ था मजला, मुख्य प्रशासकिय इमारत, पिंपरी 411018

संपर्क क्रमांक : 67333333

Extension : 1109

ई-मेल : legal@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 15

तपशील : विविध विभागांत कायदेशीर अभिप्राय दिले जातात, तसेच दावे, से,फियत पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेच्या विरुद्ध किंवा पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेच्या वतीने दाखल झालेल्या केसेस चालविण्याचे काम पाहिले जाते. कायदा विभाग हा पॅनलवरील वकिल व पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेच्या विविध विभागातील दुवा आहे.