निविदा माहिती

अंतिम दिवशी भरल्या जाणाऱ्या निविदा / Online Performance / Additional Security Deposite (PSD/ASD) बाबत कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही

ई पेमेंट करताना आपल्या बँकेतून रक्कम वजा होवून पावती न मिळाल्यास कृपया ३ दिवस थांबावे आपली पावती आपल्यास उपलब्ध करून दिली जाईल