बांधकाम परवानगी

बांधकाम परवानगी

Sr. No. विकास नियंत्रण नियमावली (DC rules)
1 अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण 
2 बांधकाम परवानगी दिलेल्या मिळकती :- नाव शोधण्याची सुविधा
3 बांधकाम परवानगी साठी अर्ज करा
4 ला. इंजि/ सर्व्हेअर/आर्किटेक्ट / साईट इंजि. / स्ट्रक्चरल इंजि. रजिस्ट्रेशन नविन / नुतनीकरण
5 ला. इंजि/ सर्व्हेअर/आर्किटेक्ट यादी
6 बांधकाम परवानगी शुल्क भरणे
7 प्रभाग निहाय अभियंता माहिती
8 FORM- IA
9 Qualified Building Environment Auditors For
(QBEAs) Login at PCMC Level
10 पर्यावरण दाखला स्व:घोषित यादी
11 पर्यावरण दाखला प्रक्रिया
12 पर्यावरण दाखला दिलेल्या माहिती
13 टी.डी.आर. utilisation login
14 ना हरकत प्रमाण पत्रा बाबत अर्ज
15 महसूल जमिन अधिनियम १९६६ कलम ४४ अ पोट कलम (१) कामी अर्ज
16 क्षतीपत्र
17 प्रतिज्ञापत्र
18 शपथपत्र व बंधपत्र