प्रधान मंत्री आवास योजना- सर्व गृहनिर्माण (शहरी)

image

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रभाग अ, ब,क, ड, इ, फ, ग, ह कार्यक्षेत्रामध्ये जमिनधारक / विकासक यांनी खाजगी जमिनीवर पंतप्रधान आवास योजनेत PPP धोरण आधारीत AHP घटकांतर्गत परवडणारी घरे बांधणेकामी प्रस्ताव सादर करणे.

मुख्य निविदा नोटीस पहा

क्षेत्रीय कार्यालय नुसार निविदा माहिती

 

Pradhan Mantri Awas Yojana -Housing for All (Urban)

PMAY project details
EWS project details
 

Name of Project:- Borhadewadi

Consent Certificate

Environment Clerance (EC)

Registration Certificate

 

Name of Project:- Charohali

Consent Certificate

Environment Clerance (EC)

Registration Certificate

 

Name of Project:- Ravet

Consent Certificate

Environment Clerance (EC)

Registration Certificate

 

Name of Project:- Akurdi

Environment Clerance (EC)

Registration Certificate

 

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका © 2022-23

शेवटचा बदल: 25 / 07 / 2024