महापालिका निवडणूक 2017 माहिती व जाहीर प्रकटन

महापालिका निवडणूक 2017 माहिती व जाहीर प्रकटन

 
1 पक्षनिहाय अहवाल
2 पक्षांना पडलेली मते
3 प्रभाग व मतदान केंद्रांसाठी मिळालेली मते
 

निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची शपथपत्रे

प्रभाग क्र. १,२,११ व ३,६,८ प्रभाग ४,५,७ व ९,१०,२० प्रभाग १२,१३,१४ व १५,१६,१७
प्रभाग क्र.१८,१९,२१ व २२,२३,२७ प्रभाग क्र.२४,२५,२६ व २८,२९,३० प्रभाग क्र.३१,३२

 

 

मतदान केंद्र प्रमाणे फोटो साहित मतदार यादी

  मतदान प्रतिनिधी / मतमोजणी प्रतिनिधी नेमून मिळणे बाबत अर्ज
  मतदान केंद्रांची अंतिम यादी
  अंतिम उमेदवार व चिन्हाची यादी
 

TRUE VOTER MOBILE App Helpline

744-745-586-1/62/63/64/65/66/67/68/69/70

  वैधरीत्या नामनिर्देशित उमेदवारांची यादी
  छाननीमध्ये अवैध ठरलेल्या उमेदवारांची यादी
 

सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ अंतिम मतदार यादी

 

निवडणूक एक खिडकी योजना विविध अर्ज

 

  10 महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुक 2017 निवडणूकांचा कार्यक्रम
  आदर्श आचारसंहिता माहिती पुस्तिका
  मतदार यादीचा कार्यक्रम व Disclaimer
 

अंतिम प्रभाग रचना २०१७

अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचना

अंतिम प्रभाग रचना शहराचा एकत्रित नकाशा (Google) अंतिम प्रभाग रचना शहराचा एकत्रित नकाशा (cad)

 

प्रभाग क्र. गुगल चित्र जे.पी.जी.
प्रभाग क्र. १ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. २ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. ३ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. ४ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. ५ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. ६ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. ७ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. ८ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. ९ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. १० माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. ११ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. १२ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. १३ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. १४ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. १५ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. १६ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. १७ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. १८ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. १९ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. २० माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. २१ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. २२ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. २३ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. २४ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. २५ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. २६ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. २७ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. २८ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. २९ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. ३० माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. ३१ माहिती पहा माहिती पहा
प्रभाग क्र. ३२ माहिती पहा माहिती पहा

 

  सार्वत्रिक निवडणूक २०१२ च्या साहित्या बाबत झालेल्या सभेचा सभावृतांत
  निवडणूक कार्यक्रम (नगरपरिषद / नगरपंचायती )
  आदर्श आचारसंहिता बाबत मार्गदर्शक सुचना
  दि. ७ ऑक्टोबर २०१६ आरक्षण सोडत कार्यक्रम वृतांत
  राजपत्रामध्ये प्रसिध्दीसाठी पाठविलेली अधिसुचना प्रत
  प्रभाग व जागानिहाया आरक्षण तक्ता
 

 

  सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ जाहिर सूचना
  मा.राज्य निवडणूक्र. आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांनी प्रसिध्द क्र.ेलेले निवडणूक्र.ी संदर्भात नागरिक्र.ांनमार्फत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
  जनगणना २००१ ची लोकसंख्या
  सार्वत्रिक निवडणूक २०१२ प्रभागनिहाय एकूण मतदार दर्शविणारा तक्ता
  जनगणना २०११ ची लोकसंख्या
  सार्वत्रिक निवडणूक्र २०१२ निवडणूक लढविनाऱ्या उमेदवारांना मिळालेली मते
  जनगणना २०११ नुसार गटा प्रमाणे माहिती
  रेकॉर्ड नष्ट केलेले बाबतची अहवाल / संभावृत्तात
  मतदार सहायता केंद्रे (VHC)
 

मतमोजणीचे प्रपत्र