सेवा जेष्ठता यादी

सेवा जेष्ठता यादी

अनु कमांक पदनाम स्वरुप
1 आयुक्त
2 सह आयुक्त प्राथमिक अंतिम
3 सहा.आयुक्त प्राथमिक अंतिम
4 शहर अभियंता
5 उपशहर अभियंता प्राथमिक अंतिम
6 मुख्य वास्तु शास्त्रज्ञ प्राथमिक अंतिम
7 कार्यकारी अभियंता(स्था) प्राथमिक अंतिम
8 कार्यकारी अभियंता(वि) प्राथमिक अंतिम
9 मुख्य लेखापाल
10 वैघकीय उप अधिक्षक प्राथमिक अंतिम
11 आरोग्य वैघकीय अधिकारी
12 वैघकीय अधिक्षक प्राथमिक अंतिम
13 अस्थीरोग तज्ञ
14 अति. आरोग्य वैघकीय अधि प्राथमिक अंतिम
15 अनेस्थीशियालॉजीस्ट प्राथमिक अंतिम
16 स्त्रीरोग प्रसुती शा.तज्ञ प्राथमिक अंतिम
17 सर्जन प्राथमिक अंतिम
18 पॅथॉलॉजीस्ट प्राथमिक अंतिम
19 त्वचा रोग तज्ञ प्राथमिक अंतिम
20 मुख्य लेखा परिक्षक
21 फिजीशियन प्राथमिक अंतिम
22 बालरोग तज्ञ प्राथमिक अंतिम
23 नेत्रतज्ञ प्राथमिक अंतिम
24 कान,नाक,घसा तज्ञ प्राथमिक अंतिम
25 मनोविकृती चिकीत्सक प्राथमिक अंतिम
26 क्ष किरण शास्त्रज्ञ प्राथमिक अंतिम
27 वैघकीय संचालक
28 नगरसचिव प्राथमिक अंतिम
29 कायदा सल्लागार
30 मुख्य उद्यान अधिक्षक प्राथमिक अंतिम
31 कार्डीओलॉजिस्ट
32 विकास अभि.(वि/यांत्रिकी) प्राथमिक अंतिम
33 शिक्षणाधिकारी प्राथमिक अंतिम
34 कर आकारणी व करसंकलन प्रमुख
35 प्राचार्य प्राथमिक अंतिम
36 ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी प्राथमिक अंतिम
37 टी.बी.अँड चेस्ट फिजीशियन प्राथमिक अंतिम
38 मायक्रोबायोलॉजिस्ट प्राथमिक अंतिम
39 आरोग्य कार्यकारी अधिकारी प्राथमिक अंतिम
40 सह शहर अभियंता (वि./यां) प्राथमिक अंतिम
41 सह शहर अभियंता (स्थापत्य) प्राथमिक अंतिम
42 कार्यकारी अभियंता(पर्यावरण) तथा पर्यावरण संवर्धन अ प्राथमिक अंतिम
43 माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी प्राथमिक अंतिम
44 मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी प्राथमिक अंतिम
45 उप आयुक्त प्राथमिक अंतिम
अनु कमांक पदनाम स्वरुप
1 लेखाधिकारी प्राथमिक अंतिम
2 मेट्रन प्राथमिक अंतिम
3 असिस्टंट मेट्रन प्राथमिक अंतिम
4 मुख्य आयातकर अधिक्षक
5 विशेष अधिकारी प्राथमिक अंतिम
6 प्रशासन अधिकारी प्राथमिक अंतिम
7 जनता संपर्क अधिकारी प्राथमिक अंतिम
8 समाज विकास अधिकारी प्राथमिक अंतिम
9 कामगार कल्याण अधिकारी प्राथमिक अंतिम
10 लघुलेखक उच्चस्तर प्राथमिक अंतिम
11 अति.कायदा सल्लागार प्राथमिक अंतिम
12 मुख्याध्यापक
13 उपअभियंता स्थापत्य प्राथमिक अंतिम
14 उपअभियंता विद्युत प्राथमिक अंतिम
15 वैद्यकीय अधिकारी प्राथमिक अंतिम
16 बायोकेमिस्ट प्राथमिक अंतिम
17 केमिस्ट प्राथमिक अंतिम
18 दंतशल्य चिकित्सक प्राथमिक अंतिम
19 आरोग्य शिक्षण विस्तार अधि
20 कार्यव्यवस्थापक प्राथमिक अंतिम
21 सहा.आरोग्याधिकारी प्राथमिक अंतिम
22 नगररचनाकार प्राथमिक अंतिम
23 सुरक्षा अधिकारी प्राथमिक अंतिम
24 पर्यवेक्षक अन्न प्राथमिक अंतिम
25 भांडार अधिकारी प्राथमिक अंतिम
26 उद्यान अधिक्षक प्राथमिक अंतिम
27 कायदा अधिकारी प्राथमिक अंतिम
28 सहा.अधिक्षक(झू) पशुवैद्यकीय अधिकारी प्राथमिक अंतिम
29 व्यवस्थापक मध्य.औ.भांडार प्राथमिक अंतिम
30 उद्यान अधिक्षक (वृक्ष) प्राथमिक अंतिम
31 प्राचार्य (आय.टी.आय.)
32 व्यवस्थापक प्रेक्षागृह
33 सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी प्राथमिक अंतिम
34 उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी प्राथमिक अंतिम
अनु कमांक पदनाम स्वरुप
1 मेडीकल रेकॉर्ड असि.लायब्ररीयन
2 कार्यालयीन अधिक्षक प्राथमिक अंतिम
3 लघुलेखक प्राथमिक अंतिम
4 दूरध्वनी पर्यवेक्षक
5 भांडारपाल प्राथमिक अंतिम
6 मुख्य लिपिक प्राथमिक अंतिम
7 मुख्य वाहन चालक प्राथमिक अंतिम
8 सहा.भांडारपाल प्राथमिक अंतिम
9 दूरध्वनी चालक प्राथमिक अंतिम
10 लिपिक प्राथमिक अंतिम
11 लिपिक कम टेलि.ऑपरेटर
12 असि.मार्केटइन्स्पे./क्लाक प्राथमिक अंतिम
13 वाहन चालक प्राथमिक अंतिम
14 लेखापाल प्राथमिक अंतिम
15 उपलेखापाल प्राथमिक अंतिम
16 सिस्टर इनचार्ज प्राथमिक अंतिम
17 पब्लिक हेल्थ नर्स प्राथमिक अंतिम
18 स्टीवर्ड
19 बायो मेडीकल इंजिनियर प्राथमिक अंतिम
20 सांख्यिकी प्राथमिक अंतिम
21 वैद्यकिय सामा. कार्यकर्ता प्राथमिक अंतिम
22 नर्स मिडवाईफ प्राथमिक अंतिम
23 स्टाफ नर्स प्राथमिक अंतिम
24 फिजीओथेरेफिस्ट प्राथमिक अंतिम
25 लेडी हेल्थ व्हिजिटर
26 अन्न निरिक्षक प्राथमिक अंतिम
27 सांख्यिकी सहाय्यक
28 लॅब टेक्निशियन प्राथमिक अंतिम
29 ब्लड बँक टेक्निशियन प्राथमिक अंतिम
30 एक्स रे टेक्निशियन प्राथमिक अंतिम
31 इ.सी.जी टेक्निशियन प्राथमिक अंतिम
32 परफ्युजनिस्ट टेक्निशियन
33 ऑडीओओमेस्ट्री टेक्निशियन
34 चित्रकार
35 नेत्र चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक अंतिम
36 आर्टिस्ट कम फोटो ग्राफर प्राथमिक अंतिम
37 फार्मासीस्ट प्राथमिक अंतिम
38 कंपौंडर प्राथमिक अंतिम
39 सी.एम.एस.डी टेक्नि.
40 सी.एम.एस.डी टेक्नि.
41 ए.एन.एम. प्राथमिक अंतिम
42 ट्रिटमेंट ऑर्गनायझर
43 मलेरिया ईनस्पेक्टर प्राथमिक अंतिम
44 डेंटल मॅकेनिक
45 संगणक नि समन्वयक
46 बी.सी.जी.टेक्नीशियन प्राथमिक अंतिम
47 मल्टी पर्पज वर्कर प्राथमिक अंतिम
48 प्रयोगशाळा सहाय्यक प्राथमिक अंतिम
49 प्रोजेक्टनिस्ट
50 सहा.सी.एस.एस.डी.टेक्नी.
51 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
52 लिनन किपर
53 शिंपी
54 मुख्य आरेखक अंतिम
55 कनिष्ठ अभि., स्थापत्य प्राथमिक अंतिम
56 आरेखक प्राथमिक अंतिम
57 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक प्राथमिक अंतिम
58 अनुरेखक प्राथमिक अंतिम
59 रोड कारकून प्राथमिक अंतिम
60 र्सव्हेअर प्राथमिक अंतिम
61 क्लार्क कम ट्रेसर
62 रोड रोलर चालक प्राथमिक अंतिम
63 सुतार प्राथमिक अंतिम
64 गवंडी
65 फिटर प्राथमिक अंतिम
66 असि.केमिस्ट प्राथमिक अंतिम
67 गाळणी निरिक्षक प्राथमिक अंतिम
68 सहाय्यक आरेखक
69 जलकर अधिक्षक
70 सहा.जलकर अधिक्षक
71 सहा.गाळणी निरिक्षक प्राथमिक अंतिम
72 गाळणी ऑपरेटर प्राथमिक अंतिम
73 मिटर निरिक्षक प्राथमिक अंतिम
74 प्लंबर प्राथमिक अंतिम
75 पेंटर प्राथमिक अंतिम
76 सहा.नगररचनाकार
77 कनिष्ठ अभि., विद्युत प्राथमिक अंतिम
78 वीज पर्यवेक्षक प्राथमिक अंतिम
79 वीजतंत्री प्राथमिक अंतिम
80 वातानुकुलन तंत्रज्ञ
81 वातानुकुलन चालक
82 जनरेटर ऑपरेटर प्राथमिक अंतिम
83 वायरमन प्राथमिक अंतिम
84 इले.मोटार पंप ऑपरेटर प्राथमिक अंतिम
85 कनिष्ठ अभि.,मेकॅनिक प्राथमिक अंतिम
86 सहा.उद्यान अधिक्षक प्राथमिक अंतिम
87 सहा.उद्यान अधि.(झू)
88 उद्यान निरिक्षक प्राथमिक अंतिम
89 हार्टीकल्चर सुपरवायझर प्राथमिक अंतिम
90 स.उद्यान अधि.(प्राणीसंग्र
91 सहा.उद्यान निरिक्षक प्राथमिक अंतिम
92 असि.हार्टी.सुपरवायझर प्राथमिक अंतिम
93 लाईव्ह स्टॉक सुपरवायझर प्राथमिक अंतिम
94 रोप विक्रेता प्राथमिक अंतिम
95 ऍनिमल किपर
96 इतर (माहुत/कॅमल असि.)
97 उद्यान सहाय्यक प्राथमिक अंतिम
98 मुख्य आरोग्य निरिक्षक प्राथमिक अंतिम
99 आरोग्य निरिक्षक प्राथमिक अंतिम
100 आरोग्य सहाय्यक प्राथमिक अंतिम
101 सब ऑफिसर प्राथमिक अंतिम
102 लिडींग फायरमन प्राथमिक अंतिम
103 सहा.कार्य व्यवस्थापक प्राथमिक अंतिम
104 क्रिडा अधिकारी प्राथमिक अंतिम
105 सिनियर टेक्नीकल असि.
106 ज्युनियर.टेक्नी.असि. प्राथमिक अंतिम
107 सहा.काळजी वाहक
108 क्रिडा शिक्षक प्राथमिक अंतिम
109 जलतरण पर्यवेक्षक
110 संगीत शिक्षक प्राथमिक अंतिम
111 जलतरण शिक्षक
112 लायब्ररी अटेंडंट प्राथमिक अंतिम
113 कॉम्प्युटर प्रोग्रॅमर प्राथमिक अंतिम
114 कॉम्प्युटर ऑपरेटर प्राथमिक अंतिम
115 वायरलेस इनचार्ज
116 रेडिओ मेक.इले. प्राथमिक अंतिम
117 वायरलेस ऑपरेटर प्राथमिक अंतिम
118 गटनिदेशक प्राथमिक अंतिम
119 निदेशक प्राथमिक अंतिम
120 सहा.समाज विकास अधि. प्राथमिक अंतिम
121 सहा.प्रकल्प अधिकारी प्राथमिक अंतिम
122 समाजसेवक अंतिम
123 क्रिडा पर्यवेक्षक प्राथमिक अंतिम
124 कला पर्यवेक्षक चित्रकला
125 कला पर्यवेक्षक सांस्कृतिक
126 पर्यवेक्षक (शि.समिती)
127 ग्रंथपाल प्राथमिक अंतिम
128 ग्रंथपाल कम लिपीक प्राथमिक अंतिम
129 ऑपरेटर प्राथमिक अंतिम
130 स्ट्रेस टेस्ट टेक्निशियन
131 मेडीकल रेकॉर्ड असि. टेक्निशियन
132 बायो मेडीकल असिस्टंट
133 क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट
134 सायकॅट्रीक कौंन्सिलर प्राथमिक अंतिम
135 सायकॅट्रीक सोशल वर्कर प्राथमिक अंतिम
136 मेडीकल रेकॉर्ड असि.लायब्ररीयन
137 वरिष्ठ कोर्ट लिपिक प्राथमिक अंतिम
138 कोर्ट लिपिक
139 भांडार अधिक्षक
अनु कमांक पदनाम स्वरुप
1 वॉर्ड बॉय प्राथमिक अंतिम
2 मजूर प्राथमिक अंतिम
3 शिपाई प्राथमिक अंतिम
4 स्प्रे कुली प्राथमिक अंतिम
5 रखवालदार प्राथमिक अंतिम
6 सफाई सेवक प्राथमिक अंतिम
7 डॉग पिग स्कॉड कुली प्राथमिक अंतिम
8 कचरा कुली प्राथमिक अंतिम
9 कंपोस्ट कुली प्राथमिक अंतिम
10 मुकादम प्राथमिक अंतिम
11 आया प्राथमिक अंतिम
12 गटरकुली प्राथमिक अंतिम
13 असिस्टंट ऑपरेटर प्राथमिक अंतिम
14 व्यायामशाळा मदतनीस प्राथमिक अंतिम
15 नाईक प्राथमिक अंतिम
16 न्हावी प्राथमिक अंतिम
17 ऑपरेशन थिएटर असिस्टंट प्राथमिक अंतिम
18 अटेंडंट मदतनिस प्राथमिक अंतिम
19 मलेरिया सुपरवायझर
20 सहा.वातानुकुल चालक
21 मेंन्टेंनन्स हेल्पर प्राथमिक अंतिम
22 रंगमंच कामगार प्राथमिक अंतिम
23 रंगमंच मदतनीस प्राथमिक अंतिम
24 फिल्टर प्लैंट अटेंडंट प्राथमिक अंतिम
25 जिवरक्षक कम मदतनीस प्राथमिक अंतिम
26 सहा.अँनिमल किपर
27 प्रयोगशाळा परिचर प्राथमिक अंतिम
28 सफाई कामगार प्राथमिक अंतिम
29 फायरमन प्राथमिक अंतिम
30 लिफ्टमन प्राथमिक अंतिम
31 नळ मुकादम अंतिम
32 माळी प्राथमिक अंतिम
33 सुरक्षा सुपरवायझर प्राथमिक अंतिम