शहर अभियंता कार्यालयातून प्रसिद्ध करण्यात आलेले बांधकाम साहित्याचे दर

शहर अभियंता कार्यालयातून प्रसिद्ध करण्यात आलेले बांधकाम साहित्याचे दर

Month Co (Cement) So.TOR (TOR steel) Bo (Tar)
August 6400 79580.36 49583.60
July 6500 79580.36 54693
June 6600 81791.20 55932
May 6600 94308.51 61525.20
April 6800 99009.21 62103.40
March 6400 97013.63 60286.20
February 6400 84171.72 52085.20
January 6600 73632.74 48745.80