शहर अभियंता कार्यालयातून प्रसिद्ध करण्यात आलेले बांधकाम साहित्याचे दर

शहर अभियंता कार्यालयातून प्रसिद्ध करण्यात आलेले बांधकाम साहित्याचे दर

Month Co (Cement) So.TOR (TOR steel) Bo (Tar)
November 6700 79733.25 52988
October 6900 73870.48 45912
September 6500 67197.77 44023
August 6800 67197.77 45617
July 6800 63674.85 44223
June 6850 68399.10 45369
May 6900 69010.77 47672
April 6800 66644.51 46858
March 6600 62295.87 43023
February 5700 64798.18 44875
January 5900 68371.78 42421