महिन्याचे मानकरी

महिन्याचे मानकरी

डॉ. ज्ञानदेव जुंधारे

Designation : कार्यकारी अभियंता (रस्ते)

Month : August

Description :
निगडी ते दापोडी या मुंबई पुणे महामार्गावर बी.आर.टी कॉरिडोर क्र. १ सेवेची सुरवात पीएमपीएल व पोलीस विभागाशी समन्वय आय.आय.टी. मुंबई यांचे मार्फत बी.आर.टी. मार्गाची तांत्रिक तपासणी