महापौर माहिती

महापौर माहिती

नाव - सौ.उषा उर्फ माई मनोहर ढोरे
निवासी पत्त्ता:-
499, किलबिल निवास, जुनी सांगवी, 411027
राजकीय पक्ष :- भारतीय जनता पार्टी
संपर्क क्र. मो 9922501671
कार्यालय :- ०२०-२७४२०७६३/२७४२१४९८
ई-मेल- mayor@pcmcindia.gov.in