महापौर माहिती

image

महापौर माहिती

श्री.नितीन (आप्पा) प्रताप काळजे (महापौर)
निवासाचा पत्ता
काळजेवाडी, च़-होली बु., ता. हवेली, जि. पुणे

कार्यालयचा दूरध्वनी :- +९१-०२०-६७३३३३३३ (विस्तारित क्र.१२०१/१२०२/१२१८)

ई मेल:- mayor@pcmcindia .gov .in
राजकीय पक्ष :- भारतीय जनता पार्टी

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका © 2018

शेवटचा बदल: 20 / 06 / 2018