महापालिका समिती

महापालिका समिती

समिती

समितीचे नाव अध्यक्ष
स्थायी समिती संतोष (आण्णा) ज्ञानेश्वर लोंढे
विधी समिती अश्विनी भिमा बोबडे
महिला व बालकल्याण समिती कुटे निर्मला संजय
शहर सुधारणा समिती लांडगे राजेंद्र किसनराव
क्रीड़ा,कला,साहित्य व सांस्कृतिक समिती तुषार रघुनाथ हिंगे (उप-महापौर)
शिक्षण समिती पवार मनिषा प्रमोद
अ प्रभाग समिती बाबर शर्मिला राजू
ब प्रभाग समिती करूणा शेखर चिंचवडे
क प्रभाग समिती बोइनवाड यशोदा प्रकाश
ड प्रभाग समिती कदम शशिकांत गणपत
इ प्रभाग समिती बुर्डे सुवर्णा विकास
फ प्रभाग समिती योगीता ज्ञानेश्वर नागरगोजे
ग प्रभाग समिती बारणे अर्चना तानाजी
ह प्रभाग समिती कांबळे अंबरनाथ चंद्रकांत