महापालिका समिती

महापालिका समिती

समिती

समितीचे नाव अध्यक्ष
स्थायी समिती मडिगेरी विलास हनुमंतराव
विधी समिती माधुरी कुलकर्णी उर्फ मोनाताई
महिला व बालकल्याण समिती स्वीनल कपिल म्हेत्रे
शहर सुधारणा समिती चौगुले सीमा दत्तात्रय
क्रीड़ा,कला,साहित्य व सांस्कृतिक समिती संजय बबन नेवाळे
शिक्षण समिती प्रा.सोनाली दत्तात्रय गव्हाणे
जैव विविधता समिती मुंढे उषा अंकुश
अ प्रभाग समिती अनुराधा गणपत गोरखे
ब प्रभाग समिती करूणा शेखर चिंचवडे
क प्रभाग समिती लोंढे नम्रता योगेश
ड प्रभाग समिती कदम शशिकांत गणपत
इ प्रभाग समिती फुगे भिमाबाई पोपट
फ प्रभाग समिती घोलप कमल अनिल
ग प्रभाग समिती बाबासाहेब (बाबा) त्रिभुवन
ह प्रभाग समिती कांबळे अंबरनाथ चंद्रकांत