नगरसेवक

नगरसेवक - प्रभाग क्रमांक. 30

बनसोडे राजू विश्वनाथ

...

Address : मुंबई पुणे रोड, सीएमई गेट समोर, सिद्धार्थ नगर - 411012

Political Party : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी

Mobile No : 7350792005

Email : ward30a@pcmcindia.gov.in