नगरसेवक

नगरसेवक - प्रभाग क्रमांक. 27

चंद्रकांत बारकु नखाते

...

Address : स.नं. 42/1 ब नखाते वस्ती, रहाटणी 411 017

Political Party : भारतीय जनता पार्टी

Mobile No : 9422511616

Email : ward27d@pcmcindia.gov.in