नगरसेवक

नगरसेवक - प्रभाग क्रमांक. 16

मोरेश्वर महादू भोंडवे

...

Address : महादेव निवास, सर्व्हे नं. 92, रावेत-412101

Political Party : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी

Mobile No : 9850869999

Email : ward16d@pcmcindia.gov.in