नगरसेवक

नगरसेवक - प्रभाग क्रमांक. 15

राजू मिसाळ

...

Address : c-2/7 शुभम पार्क, गणेश तलावाजवळ, सेक्टर -26, प्राधिकरण - 411044

Political Party : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी

Mobile No : 9850911011

Email : ward15a@pcmcindia.gov.in