नगरसेवक

नगरसेवक - प्रभाग क्रमांक. 9

समीर मोरेश्वर मासुळकर

...

Address : 67, पंढरी निवास, विठ्ठलमंदिरसमोर, पिंपरी - 411018

Political Party : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी

Mobile No : 9373356777

Email : ward9d@pcmcindia.gov.in