नगरसेवक

नगरसेवक - प्रभाग क्रमांक. 9

राहुल हनुमंतराव भोसले

...

Address : स. नं. 102, पोस्ट ऑफीस जवळ, भोसले संकुल, नेहरूनगर, पिंपरी - 411018

Political Party : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी

Mobile No : 9970222222

Email : ward9b@pcmcindia.gov.in