नगरसेवक

नगरसेवक - प्रभाग क्रमांक. 7

अँड.नितीन ज्ञानेश्वर लांडगे

...

Address : बँक ऑफ महाराष्ट्र बिल्डिंग, लांडेवाडी भोसरी-411039

Political Party : भारतीय जनता पार्टी

Mobile No : 9922112872

Email : ward7d@pcmcindia.gov.in