नगरसेवक

नगरसेवक - प्रभाग क्रमांक. 7

प्रा.सोनाली दत्तात्रय गव्हाणे

...

Address : सेक्टर नं.690, गव्हाणे वस्ती, भोसरी-411039

Political Party : भारतीय जनता पार्टी

Mobile No : 9689222444

Email : ward7b@pcmcindia.gov.in