पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका,पिंपरी-४११ ०१८


नियोजीत घरकुल सहकारी गृहरचना संस्था क्र.१३७ : c 24


अनु क्रअर्ज क्रसंवर्गप्राधान्य क्रलाभार्थीच नावसह लाभार्थीच नावसदनिका क्र

पहिला मजला

1 106605.0 अंध/अपंग 19.0 कन्हैया छोटेलाल परदेशी नाही 101
2 401879.0 अंध/अपंग 76.0 सुरेशकुमार हिन्छनारायण पाडेंय मालती सुरेशकुमार पाडेंय 102
3 105957.0 अंध/अपंग 6.0 विश्वनाथ दत्तोबा यादव नंदा विश्वनाथ यादव 103
4 101043.0 खुला प्रवर्ग 58.0 शयनाज महमंदहसन खान मोहंमदहसन सैफउल्ला खान 104
5 300559.0 अंध/अपंग 21.0 शोभा पांडुरंग जोगदंड नाही 105
6 207339.0 अंध/अपंग 24.0 सौदागर गणपत काळे प्रभावती सौदागर काळे 106

दुसरा मजला

7 400724.0 खुला प्रवर्ग 470.0 तुकाराम आप्पाजी साळुंके चंद्रभागा आप्पाजी साळुंके 201
8 200597.0 खुला प्रवर्ग 663.0 अर्जुन महादेव शिंदे सुनिता अर्जुन शिंदे 202
9 106226.0 खुला प्रवर्ग 366.0 आदिनाथ रामराव क्षिरसागर गिरीजा आदिनाथ क्षिरसागर 203
10 106413.0 (प्राधान्य यादीतील)खुला प्रवर्ग 42.0 भावेश रसिकलाल परमार नाही 204
11 306836.0 खुला प्रवर्ग 408.0 शिवाजी देविदास कोकाटे जयश्री शिवाजी कोकाटे 205
12 104116.0 खुला प्रवर्ग 110.0 सारिका राजेश पवार राजेश प्रल्हाद पवार 206

तिसरा मजला

13 204102.0 (प्राधान्य यादीतील) अनुसुचित जाती 537.0 संजय केशव वाघमारे नाही 301
14 203321.0 खुला प्रवर्ग 72.0 भाऊसाहेब तात्यासाहेब वाडेकर शोभा भाऊसाहेब वाडेकर 302
15 107148.0 खुला प्रवर्ग 284.0 राधा विजयन पिल्ले नाही 303
16 106304.0 अनुसुचित जाती 68.0 नितीन अंकुश मिसळे रमा नितीन मिसळे 304
17 102127.0 खुला प्रवर्ग 577.0 संगिता अनिल नागपुरे नाही 305
18 206043.0 खुला प्रवर्ग 153.0 रोहिदास अर्जुन सातपुते सुनिता रोहिदास सातपुते 306

चौथा मजला

19 101878.0 (प्राधान्य यादीतील)खुला प्रवर्ग 4419.0 मधुकर अजय चौधरी विजया मधुकर चौधरी 401
20 208369.0 खुला प्रवर्ग 359.0 सुग्रा ईस्माईल पठाण नाही 402
21 102948.0 (प्राधान्य यादीतील)खुला प्रवर्ग 3119.0 आशा नामदेव कांबळे नाही 403
22 307598.0 (प्राधान्य यादीतील)खुला प्रवर्ग 3621.0 वनाजा रमेश मुल्ल्या नाही 404
23 107591.0 खुला प्रवर्ग 537.0 सिध्दु यशवंत कांबळे सविता सिध्दु कांबळे 405
24 105642.0 खुला प्रवर्ग 472.0 अनवर हुसेन तांबोळी सालीया अनवर तांबोळी 406

पाचवा मजला

25 209120.0 भटक्या व विमुक्त जाती 22.0 सुरेश राजाराम कचरे सुनिता सुरेश कचरे 501
26 400715.0 खुला प्रवर्ग 562.0 राजु हरिबा मोरे संध्या राजु मोरे 502
27 400465.0 (प्राधान्य यादीतील)खुला प्रवर्ग 2492.0 राहुल ज्ञानदेव कांचन आश्विनी राहुल कांचन 503
28 106241.0 खुला प्रवर्ग 529.0 मोहित अजय रघुवंशी नाही 504
29 106514.0 खुला प्रवर्ग 462.0 माया नरेंद्रसिंग पवार नाही 505
30 400911.0 खुला प्रवर्ग 307.0 सुनिल महादु शेलार सारीका सुनिल शेलार 506

सहावा मजला

31 203370.0 खुला प्रवर्ग 240.0 स्वामी एलिजाबेत जॉर्ज नाही 601
32 107005.0 खुला प्रवर्ग 129.0 अशोक कचरु भोसले ज्योती अशोक भोसले 602
33 205099.0 खुला प्रवर्ग 280.0 सुनिल दत्तात्रय काशिमपुरे शालिनी सुनिल काशिमपुरे 603
34 400273.0 खुला प्रवर्ग 354.0 करुणानिधी नारायणस्वामी वनियर मंजु करुणानिधी वनियर 604
35 306072.0 खुला प्रवर्ग 101.0 तुकाराम केरु घोडके आशा तुकाराम घोडके 605
36 208670.0 खुला प्रवर्ग 502.0 संतोष भिकाजी खैरे मंदा संतोष खैरे 606

सातवा मजला

37 300495.0 खुला प्रवर्ग 658.0 विजय ननुमल आगरवाल राधिका विजय आगरवाल 701
38 305713.0 खुला प्रवर्ग 622.0 शोभा दिपक शिंदे दिपक सदाशिव शिंदे 702
39 102692.0 अनुसुचित जाती 20.0 तानाजी भानुदास कांबळे नाही 703
40 101569.0 खुला प्रवर्ग 18.0 संतोष गुंडीबा ताकतोडे जयश्री संतोष ताकतोडे 704
41 104543.0 खुला प्रवर्ग 16.0 गोपालबहाद्दुर चाडरे सेानी मिठी गोपालबहाद्दुर सोनी 705
42 201584.0 (प्राधान्य यादीतील)खुला प्रवर्ग 4610.0 सुखदेव बाबुराव कापसे शारदा सुखदेव कापसे 706